Podsumowanie kursu KPP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią


W minionym miesiącu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią odbyło się szkolenie – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). To sehr intensywny i wymagający kurs, który ma na celu podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy, zwłaszcza w kontekście udzielania skutecznej i szybkiej pomocy poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. Teraz, po zakończeniu szkolenia, nadszedł czas na podsumowanie.

Kurs KPP został przygotowany z myślą o strażakach, którzy na co dzień mają do czynienia z różnego rodzaju interwencjami, wymagającymi nie tylko odwagi i determinacji, ale przede wszystkim solidnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie trwało dwa tygodnie i było podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Podczas części teoretycznej funkcjonariusze mieli okazję zgłębić tematy dotyczące anatomii i fizjologii człowieka, mechanizmów uszkodzeń ciała, a także sposobów udzielania pomocy przedmedycznej. Dużą wagę przywiązano również do tematów związanych z psychologicznymi aspektami niesienia pomocy.

Część praktyczna obejmowała natomiast ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także postępowania w stanach nagłych, takich jak krwotoki czy oparzenia. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia trenowali również techniki udzielania pomocy osobom nieprzytomnym oraz poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Po intensywnym okresie szkolenia nadszedł czas na sprawdzenie nabytych umiejętności. Egzamin końcowy przeprowadzony przez ratowników medycznych oceniał zarówno teorię jak i praktykę. Możemy z radością ogłosić, że wszyscy strażacy przeszli ten proces z sukcesem.

W lutym tego roku doszło do zakończenia społecznego kursu Kierowania Pojazdami Pożarniczymi (KPP) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Nakle nad Notecią. To kolejny etap edukacji i profesjonalizacji strażaków ochotników, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby służyć społeczności w jeszcze bardziej efektywny sposób.

Kurs KPP to program szkolenia, który ma na celu przygotowanie strażaków do obsługi i kierowania pojazdami pożarniczymi. Prawidłowe posługiwanie się tym sprzętem wymaga nie tylko fachowej wiedzy technicznej, ale także odpowiednich umiejętności praktycznych. Absolwentami kursu zostali zarówno strażacy zawodowi, jak i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).

Szkolenie obejmowało zarówno teorię, jak i praktykę. Kursanci mieli okazję poznać budowę oraz działanie pojazdów pożarniczych, jak również uczestniczyć w zajęciach praktycznych, podczas których mogli samodzielnie kierować różnego rodzaju pojazdami pożarniczymi. Ponadto, program kursu obejmował edukację z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie egzaminu końcowego, który składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna odbyła się pod koniec lutego, natomiast część praktyczna – na początku marca. Wszyscy uczestnicy kursu z powodzeniem zdali obie części egzaminu, co świadczy o ich wysokim poziomie przygotowania i zaangażowania.

Komendant KP PSP w Nakle nad Notecią, mjr Jarosław Piotrowski, wyraził swoją satysfakcję z przebiegu i wyników szkolenia. Podkreślił również wagę ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez strażaków oraz zasłużoność inwestycji w ich edukację.

Podsumowując, kurs KPP w KP PSP w Nakle nad Notecią był kolejnym krokiem na drodze do profesjonalizacji strażaków ochotników.
Kształcenie takie nie tylko podnosi ich kwalifikacje zawodowe ale również przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Z pewnością absolwenci tego kursu będą prezentować wysoki poziom profesjonalizmu podczas swojej służby, a zdobyta wiedza pozwoli im lepiej chronić nasze społeczności przed pożarami.