Dowódców i kierowców pojazdów OSP zaangażowanych w wojewódzkie i powiatowe obchody Światowych Dni Młodzieży prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie w/w pojazdów w celu uniemożliwienia użycia ich przez nieuprawnione osoby.