W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci radiowych oraz ograniczeniu i eliminacji zakłóceń na kanałach przydzielonych dla Państwowej Straży Pożarnej informujemy o bezwzględnym zakazie wykorzystywania w/w kanałów radiowych przez Ochotnicze Straże Pożarne do celów innych niż działania ratownicze lub ćwiczenia. Zakaz ten ma szczególne znaczenie w aspekcie organizacji łączności dla operacji zabezpieczenia obchodów Światowych Dni Młodzieży gdy z powodu nieuprawnionego korzystania przez członków OSP (będących uczestnikami uroczystości, czy też występujących jako wolontariusze) zakłócane mogą być sieci radiowe a przez to dezorganizowana wymiana korespondencji na poszczególnych poziomach dowodzenia i koordynacji działaniami.

Informujemy, iż w celu zapewnienia niezakłóconej pracy urządzeń i systemów łączności podczas Światowych Dni Młodzieży, ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą podejmowane działania polegające na lokalizacji i likwidacji źródeł zakłóceń elektromagnetycznych zgłaszanych przez służby w ramach uzgodnionych z UKE procedur współpracy.