17 września na stadionie sportowym w Mroczy odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu nakielskiego według regulaminu CTiF. Przybyłe zespoły, opiekunów i gości powitał dh. Stefan Kubicki - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią natomiast otwarcia dokonał Tomasz Miłowski - Starosta Nakielski. Wśród zaproszonych gości byli: Andrzej Kinderman – Wicestarosta Nakielski, dh. Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, st. bryg. Franciszek Sobiechowski – Zastępca Komendant…

Czytaj całość

PROGRAM ZAWODÓW

III zawody sportowo – pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF

17.09.2016 r. Mrocza…

Czytaj całość

18 czerwca 2016 roku na stadionie sportowym w Sadkach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze w kat. ,,Oldboy’’. W zawodach wystartowało 19 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nakielskiego, w tym 17 drużyn męskich i 2 żeńskie. Otwarcia zawodów dokonał Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Sławomir Murawski – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nakle nad Notecią. Zespoły startowały w dwóch konkurencjach: torze przeszkód oraz ćwiczeniu bojowym.…

Czytaj całość

W drugiej połowie roku na terenie powiatu nakielskiego przeprowadzone zostały inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do struktur KSRG. Funkcjonariusze KP PSP w Nakle nad Notecią podczas inspekcji  kontrolowali przygotowanie jednostki oraz strażaków OSP do podejmowania działań ratowniczo - gaśniczych. Sprawdzony był m.in. czas alarmowania i zgłoszenie gotowości bojowej, kompletność umundurowania, sprawność i utrzymanie sprzętu, a także utrzymanie i infrastruktura strażnicy. Ponadto kontroli podlegała dokumentacja pojazdów i sprzętu, tj. terminowość przegląd…

Czytaj całość

5 grudnia 2015 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Szubinie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP cz.II. Szkolenie trwało od 7 listopada w łącznym wymiarze 51 godzin. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Do egzaminu przystąpiło 28 druhów OSP z terenu powiatu nakielskiego. Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej egzaminu druhowie przystąpili do części praktycznej, podczas której prezentowali umiejętności z zakresu budowy linii ssawnej, głównej, gaśn…

Czytaj całość