Nakło n/Not, dnia 20.09.2018 r.

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarniczej

w Nakle nad Notecią ul. Strażacka 3

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 19 kompletów ubrań specjalnych dla KP PSP w Nakle nad Notecią

Postępowanie jest prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych. Podstawa prawna art. 4 pkt. 8.

 

Wykaz załączników :

- załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 - wzór oferty

- załącznik nr 3 - wzór umowy